January 14, 2016 Comments are off admin

”Stryp stöd till Iran” ‘Se’

click here ”Stryp stöd till Iran”

EU:s sanktioner mot iransk oljeimport kommer inte bara att drabba regimen utan även en hårt prövad befolkning. Två iranska regimmotståndare, som deltagit i ett oppositionsmöte i Stockholm, välkomnar ändå EU-sanktionerna. De hoppas att sanktioner ska påskynda regimens fall i Iran.

Saeed Ghasseminejad, ung talesman för en ny liberal iransk rörelse och Abdullah Mohtadi, ledare för iransk-kurdiska Komala, anser båda att EU:s förbud att handla med Irans olja är nödvändigt, även om det kommer att drabba iranska civila hårt genom sämre ekonomi. Foto: TOMAS ONEBORG

Före den 1 juli ska EU-länderna sluta importera och handla med iransk olja. Målet är att tvinga den islamiska republiken till eftergifter i fråga om det kärntekniska programmet.

Kritiker invänder att ekonomiska sanktioner sällan får önskad effekt. När hårda FN-sanktioner infördes mot Irak på 1990-talet stärkte de Saddam Hussein, medan de orsakade omfattande lidande bland vanliga civila.

Men två iranska regimmotståndare, som just deltagit i ett möte för iranska oppositionella i Stockholm, är båda positiva till EU-sanktionerna mot Iran.

–Man måste strypa finansieringskällorna till den brutala regimen i Teheran. Jag vet att vanligt folk kommer att lida. Men det är ett pris som måste betalas. För att bli av med en despotisk regim måste man uppoffra något, säger Abdullah Mohtadi, generalsekreterare för det iransk-kurdiska vänsterpartiet Komala.

Liberalen Saeed Ghasseminejad läste vid Teherans universitet när han sattes i fängelse för att han startat en studenttidning. Sedan några år lever han i exil. Han är talesman för en nystartad liberal rörelse.

Han är medveten om att andra iranska oppositionella på konferensen i Stockholm motsätter sig EU-sanktionerna. Men Ghasseminejad tror att stryptag på Irans oljeexport kan påskynda regimens fall, om oppositionen förmår agera snabbt, beslutsamt och enat.

Han understryker att regimen i Teheran är ineffektiv och präglas av hårda inre motsättningar. President Ahmadinejad har fallit i onåd hos högste ledaren, ayatolla Ali Khamenei. I mars hålls parlamentsval och där riskerar Ahmadinejads kandidater att krossas av maktpolitiska skäl. De oppositionellas maning till bojkott av valet gör varken till eller från i det hänseendet.

–Högste ledaren sade i en fredagsbön att de som kommer att förlora i valet ska lära av hur det gick för (de tidigare presidentkandidaterna) Mousavi och Karroubi.

Dessa båda ledare för Gröna rörelsen sitter i husarrest sedan de bestred Ahmadinejads valseger 2009.

–Nu kan vi få en ny situation som ger iranierna anledning att gå ut på gatorna, spår Ghasseminejad.

Iranier lever med ett latent hot av att Israel, kanske med hjälp av USA, kan komma att bomba Irans kärntekniska anläggningar. Hela Mellanöstern surrar av spekulationer av vad som kan ske i så fall, och om en militär attack väntas bli begränsad eller storskalig.

–USA:s interventioner i Irak och Afghanistan visar att militära attacker i Mellanöstern inte skapar någon gynnsam jordmån för att bygga upp demokratier. Det är inte som i Japan och Tyskland efter andra världskriget, summerar Ghasseminejad.

Abdullah Mohtadi tror att regimen kommer att bli ännu mer brutal mot sitt eget folk om den överlever en begränsad attack.

–Men om det blir en storskalig attack tror jag inte att regimen överlever.

Det kan uppfattas som om han, mellan raderna, uppmanar till massiva bombardemang.

–Nej, en förändring måste komma inifrån. Vi är emot utländsk inblandning. Men vi kommer inte att slåss på denna regims sida, vem än som är deras fiende, säger Mohtadi.

Saeed Ghasseminejad är övertygad om att det finns viktiga personer i Irans revolutionsgarde som skulle välkomna en begränsad attack.

–Israeliska bombningar av några nukleära anläggningar vore det bästa som kan hända regimen. Iranska oppositionella borde säga till israelerna att det bara stärker regimen.

Förra helgen möttes ett femtiotal iranska oppositionella från olika organisationer på Skåvsjöholms konferenscentrum utanför Stockholm. För att ingen ska riskera repressalier bjöds inte iranier, som bor kvar i hemlandet, till mötet. För arrangemanget stod Olof Palmes Internationella centrum som också bidrog med gästföreläsare.
Både Abdullah Mohtadi, från det iransk-kurdiska vänsterpartiet Komala, och den liberale studentledaren Saeed Ghasseminejad beskriver konferensen som mer konstruktiv än liknande tidigare sammankomster.
Oppositionsmötet kunde enligt vad SvD erfar enas kring tre slutsatser:
Bojkott av det stundande parlamentsvalet i Iran.
Ökad bredd och samordning för oppositionen.
Nej till en militär attack mot Iran.
Det uttalades dock ingen enad syn på EU:s sanktioner mot Irans oljeexport.

Link

About Author

Connect with Me: